• English
  • Svenska

Bakgrund

Fueling Growth through Energy Production

Ett nytt kapital inleddes år 2013: Maha bildades, ett oberoende internationellt oljebolag med fokus på utvinning av olje- och gasreserver samt att driva produktiva tillgångar. Med ett team av branschexperter och ett tydligt mål påbörjade Maha resan mot att bygga upp en stabil bas med olje- och gasresurser och en tillväxtstrategi.

Vårt första stora förvärv genomfördes under det första verksamhetsåret (2013), när vi förvärvade Lak Ranch i USA, och omedelbart borrade tre brunnar för att öka produktionen. Efter följande år med verksamhetsframgångar skapades Maha AB och noterades på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Med nya fastställda planer och genomförda investeringar, uppnådde Maha efter förvärv i Brasilien en intresseandel om 100 procent i Tie-fältet och ytterligare sex licenser onshore Brasilien.

2019 blir Maha inbjuden att lämna anbud på det eftertraktade Block 70 i Oman. Bolaget presenterade ett konkurrenskraftigt förslag, inledde förhandlingar med myndigheterna och tilldelades blocket.

Med ett borrprogram för prospektering och utvärdering av Block 70 i Oman blev 2022 ett år med betydande resultat för oss, och inledningen på en väsentlig finansiell och operativ omformning. Därtill valdes tre nya styrelseledamöter och nya ledande befattningshavare tillsattes, vilket stärkte vår befintliga ledningsstruktur samt förde in en ny vision och nya erfarenheter till vår ledning. Vi fick även en ny mycket ansedd största aktieägare i en investeringsfond som förvaltas av Starboard Private Equity samt offentliggjorde en verksamhetssammanslagning med DBO, vilket stärkte uppbyggnaden av en mångsidig och balanserad portfölj av mogna -olje- och gastillgångar onshore- och offshore.

2023 har varit ett framgångsrikt år. Under första kvartalet avslutades försäljningen av onshore-tillgångarna i Brasilien och under det andra kvartalet tillfördes vi offshore-tillgångar i Brasilien genom slutförandet av verksamhetssammanslagningen med DBO. Genom transaktionen ökade vi våra reserver med 18,8 MMBOE – ungefär till samma nivå som före försäljningen av onshore-tillgångarna – samtidigt som våra likvida medel ökade väsentligt. Vi offentliggjorde att fem av åtta borrade brunnarna på Block 70 i Oman flödade olja till ytan till ett initialt beräknat genomsnittligt flöde om 300 fat olja per dag och brunn. Dessa grundläggande förändringar har fått vissa intressenter att börja prata om ett ”nytt Maha”. Nytt eller inte – Maha Energy har en stark finansiell ställning och är redo att påbörja en tillväxtresa. Det är därför vi sa att vi hade en lovande start, och det finns mer att vänta!

Strategi

Maha Energys fokuserar på att vara ett ledande bolag inom olje- och gasindustrin genom att utveckla och driva produktiva fält, maximera värde, öka lönsamheten och arbeta etiskt och ansvarsfullt till förmån för alla intressenter. Vår strategi är utformad enligt tre viktiga grundpelare:

OPPORTUNISTISKA

STEGVIS TILLVÄXT OCH VITALISERING

Solid kapitalstruktur och likviditet

Vi är optimistiska inför Mahas framtida produktionspotential, eftersom vi strävar efter att dra nytta av vår betydande kassaposition för att genomföra opportunistiska förvärv till attraktiva multiplar. Vi strävar efter att bygga en stabil portfölj av producerande tillgångar som erbjuder betydande tillväxt och produktionspotential samtidigt som vi fokuserar på ett solitt kassaflöde.

Opportunistiska transaktioner

Bolaget har förnyat sin resa med en ändrad inriktning och utvecklats till en innovativ och progressiv energiplattform, utformad för att växa genom lönsamma förvärv och utbyggnad av producerande olje- och gastillgångar. Baserat på vår branschkunskap, finansiella disciplin och lokala partnerskap, kommer vi inrikta oss på speciella möjligheter med unikt hög avkastningspotential.

Opportunistic and Accretive Transactions

With the changes and transactions advanced by Maha during 2022, the Company has reinvented its journey, evolved to become an innovative and progressive energy platform designed to grow by profitably acquiring and developing producing oil and gas assets. Building on our industry expertise, capital discipline and local partnerships, we will target mature assets globally, focusing on fields with existing production but offering sizeable growth potential in production, reserves and cash flow with relatively low-capital expenditures, stable cash flow generation and with attractive entry acquisition prices.

Stegvis tillväxt och vitalisering.

Maha strävar efter att öka potentialen i befintliga tillgångar genom att renovera brunnar, borra nya produktionsbrunnar, bearbeta betingade resurser och möjliga borrplatser nära befintlig infrastruktur. Mahas team är uppbyggt av experter från olje- och gasbranschen med olika individuella erfarenheter och bakgrunder, för att stödja vår verksamhet och driva vår tillväxtstrategi.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Maha's strategi och organisation och dess angelägenheter.

Paulo Thiago Mendonça

Paulo Thiago Mendonça

Styrelseordförande sedan 2023

Se biografi

Enrique Peña

Enrique Peña

Styrelseledamot sedan 2022

Se biografi

Fabio Vassel

Fabio Vassel

Styrelseledamot sedan 2022

Se biografi

Halvard Idland

Halvard Idland

Styrelseledamot sedan 2023

Se biografi

Richard Norris

Richard Norris

Styrelseledamot sedan 2022

Se biografi

Svein Harald Øygard

Svein Harald Øygard

Styrelseledamot sedan september 2023

Se biografi

Viktor Modigh

Viktor Modigh

Styrelseledamot sedan 2023

Se biografi

Ledningen

Roberto Marchiori

Roberto Marchiori

CFO

Se biografi

Javier Gremes Cordero

Javier Gremes Cordero

COO

Se biografi

Kjetil Solbraekke

Kjetil Solbraekke

VD

Se biografi

Barbara Bittencourt

Barbara Bittencourt

Chief Legal Officer

Se biografi