• English
  • Svenska

Den 29 juli 2016 inleddes handeln i Maha Energy AB:s aktier på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm. Den 17 december 2020 inleddes handeln i Maha Energy AB:s aktier på Nasdaq Main Market i Stockholm.

Aktiens kortnamn (ticker) är ”MAHA A” och ISIN-kod SE00008374383

Lista över de största aktieägarna per den 30 september 2023

 * Inkl. betalda tecknade aktier (BTA) emitterade i samband med DBO-transaktionen 

 

Kapitaltabell

            Totalt antal aktier per klass      
År Transaktion Ökning/minskning av aktiekapitalet (SEK) Ökning/minskning av antalet aktier Totalt aktiekapital (SEK) Stamaktier A- Aktier B- Aktier C1-Aktier C2-Aktier Totalt antal aktier Kvotvärde per aktie (SEK)
2023 Nyemission av aktier +383 119,627 34 829 057 1 962 892,283 - 178 444 753 - - - 178 444 783 0,011
2022 Nyemission av aktier +262,900.000 23,900,000 1,579,772.656 - 143,615,696 - - - 143,615,696 0.011
2021 Konvertering av B-aktier - +483,366 A-Aktier 1,316,872.656 - 119,715,696 - - - 119,715,696 0.011

Finansiella rapporter

Analytiker

Följande analytiker följer för närvarande Maha

Finansiell kalender

Årsredovisning 2023 planeras att publiceras veckan som inleds den 15 april 2024

Rapport första kvartalet 2024 (januari – mars 2024) den 28 maj 2024

Årsstämman 2024 planeras att hållas I Stockholm den 29 maj 2024

Rapport andra kvartalet 2024 (januari – juni 2024) den 12 augusti 2024

Rapport tredje kvartalet 2024 (januari – september 2024) den 18 november 2024

Aktierelaterade dokument