• English
 • Svenska

Frågor och kontaktinformation

Vänligen kontakta oss på

info@maha-energy.com

Telefon (Brasilien): +55 21 3185 3192
Telefon (Sverige): +46 (0)8 611 05 11

Investerarrelationer

ir@maha-energy.com

Telefon: +46 (0)8 611 05 11

Jobba med oss

hr@maha-energy.com

För information och frågor om vårt sociala ansvar (CSR) och hållbarhetspolicies (ESG) kontakta oss på

esg@maha-energy.com

Skicka ett meddelande


  Visselblåsarkontakt

  Maha åtar sig att bedriva all sin verksamhet på ett ärligt, lagligt och etiskt sätt. För att upprätthålla detta åtagande informeras alla anställda om Mahas antikorruptionspolicy, inklusive tydliga kontakter för alla frågor kring tillåtna aktiviteter. Anställda förväntas och uppmuntras vara uppmärksamma på tecken på överträdelser av policyn och rapportera dessa överträdelser. Maha tolererar inte någon form av vedergällning eller repressalier för rapportering i god tro av misstänkta överträdelser. All rapportering är konfidentiell. Även om vi uppmuntrar alla individer att identifiera sig för att underlätta en fullständig utredning, är ingen skyldig att göra det utan kan rapportera anonymt.

  Överträdelser kan rapporteras på nedanstående sätt:

  a) Via e-post till Mahas visselblåsaradress whistleblower@maha-energy.com

  b) Via telefon till Mahas ekonomichef