Aktiekapitalets Utveckling

Aktien

Maha Energy AB (Maha) was listed on NASDAQ First North Growth Market in Stockholm, Sweden on July 29, 2016. Maha Energy AB (Maha) was listed on NASDAQ Main Market in Stockholm, Sweden on December 17, 2020.

The share symbol is ‘MAHA A’ with ISIN Code SE0008374383.

Lista över de största aktieägarna per den 31 maj 2023

            Totalt antal aktier per klass      
År Transaktion Ökning/minskning av aktiekapitalet (SEK) Ökning/minskning av antalet aktier Totalt aktiekapital (SEK) Stamaktier A- Aktier B- Aktier C1-Aktier C2-Aktier Totalt antal aktier Kvotvärde per aktie (SEK)
2023 Nyemission av aktier +383 119,627 34 829 057 1 962 892,283 - 178 444 753 - - - 178 444 783 0,011
2022 Nyemission av aktier +262,900.000 23,900,000 1,579,772.656 - 143,615,696 - - - 143,615,696 0.011
2021 Konvertering av B-aktier - +483,366 A-Aktier 1,316,872.656 - 119,715,696 - - - 119,715,696 0.011
    - -483,366 B-Aktier 1,316,872.656 -   - - - 119,715,696 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptione +1,100 +100,000 A-Aktier 1,316,872.656 - 119,232,330 483,366 - - 119,715,696 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +550 +50,000 A-Aktier 1,315,772.656 - 119,132,330 483,366 - - 119,615,696 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +1,650 +150,000 A-Aktier 1,315,222.656 - 119,082,330 483,366 - - 119,565,696 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +78,282.688 +7,116,608 A-Aktier 1,313,572.656 - 118,932,330 483,366 - - 119,415,696 0.011
2021 Emittering av aktier +82,175.401 +7,470,491 A-Aktier 1,235,289.968 - 111,815,722 483,366 - - 112,299,088 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +31,694.795 +2,881.345 A-Aktier 1,153,114.567 - 104,345,231 483,366 - - 104,828,597 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +1,506.593 +136,963 A-Aktier 1,121,419.772 - 101,463,886 483,366 - - 101,947,252 0.011
2021 Inlösen av teckningsoptioner +1,982.618 +180,238 A-Aktier 1,119,913.179 - 101,326,923 483,366 - - 101,810,289 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +1,212.453 +110,223 A-Aktier 1,117,930.561 - 101,146,685 483,366 - - 101,630,051 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +146.630 +13,330 A-Aktier 1,116,718.108 - 101,036,462 483,366 - - 101,519,828 0.011
2020 Minskning genom inlösen av aktier -8,902.443 -809,313 C2-Aktier 1,116,571.478 - 101,023,132 483,366 - - 101,506,498 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +62.524 +5,684 A-Aktier 1,125,473.921 - 101,023,132 483,366 - 809,313 102,315,811 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +2,750 +250,000 A-Aktier 1,125,411.397 - 101,017,448 483,366 - 809,313 102,310,127 0.011
2020 Konvertering av aktier - - 1,381,671 B-Aktier
+ 1,381,671 A-Aktier
1,122,661.397 - 100,767,448 483,366 - 809,313 102,060,127 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +70.906 +6,446 A-Aktier 1,122,661.397 - 99,385,777 1,865,037 - 809,313 102,060,127 0.011
2020 Konvertering av aktier - - 4,713,610 B-Aktier
+ 4,713,610 A-Aktier
1,122,590.491 - 99,379,331 1,865,037 - 809,313 102,053,681 0.011
2020 Konvertering av aktier - - 1,381,671 B-Aktier
+ 1,381,671 A-Aktier
1,122,590.491 - 94,665,721 6,578,647 - 809,313 102,053,681 0.011
2020 Inlösen av teckningsoptioner +9,102.5 +827,500 A-Aktier 1,122,590.491 - 93,284,050 7,960,318 - 809,313 102,053,681 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +4,400 +400,000 A-Aktier 1,113,487.991 - 92,456,550 7,960,318 - 809,313 101,226,181 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +1,352.802 +122,982 A-Aktier 1,109,087.991 - 92,056,550 7,960,318 - 809,313 100,826,181 0.011
2019 Konvertering av aktier - - 50,000 C2-Aktier
+ 50,000 A-Aktier
1,107,735.189 - 91,933,568 7,960,318 - 809,313 100,703,199 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +5,176.6 +470,600 A-Aktier 1,107,735.189 - 91,883,568 7,960,318 - 859,313 100,703,199 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +2.024 +184 A-Aktier 1,102,558.589 - 91,412,968 7,960,318 - 859,313 100,232,599 0.011
2019 Konvertering av aktier - - 149,564 B-Aktier
+ 149,564 A-Aktier
1,102,556.565 - 91,412,784 7,960,318 - 859,313 100,232,415 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +11,009.427 +1,000,857 A-Aktier 1,102,556.565 - 91,263,220 8,109,882 - 859,313 100,232,415 0.011
2019 Inlösen av teckningsoptioner +35.145 +3,195 A-Aktier 1,091,547.138 - 90,262,363 8,109,882 - 859,313 99,231,558 0.011
2018 Konvertering av aktier - - 242,724 C2-Aktier
+ 242,724 A-Aktier
1,091,511.993 - 90,259,168 8,109,882 - 859,313 99,228,363 0.011
2018 Konvertering av aktier - - 55,752 C2-Aktier
+ 55,752 A-Aktier
1,091,511.993 - 90,016,444 8,109,882 - 1,102,037 99,228,363 0.011
2018 Konvertering av aktier - - 99,563 B-Aktier
- 200,000 C2-Aktier
+ 299,563 A-Aktier
1,091,511.993 - 89,960,692 8,109,882 - 1,157,789 99,228,363 0.011
2018 Konvertering av aktier - - 974,176 B-Aktier
- 640,211 C2-Aktier
+ 1,614,387 A-Aktier
1,091,511.993 - 89,661,129 8,209,445 - 1,357,789 99,228,363 0.011
2018 Inlösen av teckningsoptioner +22,821.887 +2,074,717 A-Aktier 1,091,511.993 - 88,046,742 9,183,621 - 1,998,000 99,228,363 0.011
2017 Emittering av aktier +17,934.73 +1,630,430 A-Aktier 1,068,690.106 - 85,972,025 9,183,621 - 1,998,000 97,153,646 0.011
2017 Konvertering av aktier - - 1,588,052 B-Aktier
+ 1,588,052 A-Aktier
1,050,755.376 - 84,341,595 9,183,621 - 1,998,000 95,523,216 0.011
2017 Emittering av aktier +88,363.385 +8,033,035 A-Aktier 1,050,755.376 - 82,753,543 10,771,673 - 1,998,000 95,523,216 0.011
2017 Emittering av aktier +35,814.471 +3,255,861 A-Aktier 962,391.991 - 74,720,508 10,771,673 - 1,998,000 87,490,181 0.011
2017 Emittering av aktier +38,732.397 +3,521,127 A-Aktier 926,577.52 - 71,464,647 10,771,673 - 1,998,000 84,234,320 0.011
2017 Emittering av aktier +103,380.189 +9,398,199 A-Aktier 887,845.123 - 67,943,520 10,771,673 - 1,998,000 80,713,193 0.011
2017 Inlösen av teckningsoptioner +44 +4,000 A-Aktier 784,464.934 - 58,545,321 10,771,673 - 1,998,000 71,314,994 0.011
2017 Konvertering av aktier - - 650,000 C2-Aktier
+ 650,000 A-Aktier
784,420.934 - 58,541,321 10,771,673 - 1,998,000 71,310,994  0.011
2017 Konvertering av aktier - - 1,369,122 B-Aktier
+1,369,122 A-Aktier
784,420.934 - 57,891,321 10,771,673 - 2,648,000 71,310,994  0.011
2017 Minskning genom inlösen av aktier -20,289.797 -1,844,527 C1-Aktier 784,420.934 - 56,522,199 12,140,795 - 2,648,000 71,310,994 0.011
2016 Konvertering av aktier - - 100,000 C2-Aktier
+100,000 A-Aktier
804,710.731 - 56,522,199 12,140,795 1,844,527 2,648,000 73,155,521 0.011
2016 Emittering av aktier 5,326.332 + 484,212 A-Aktier 804,710.731 - 56,422,199 12,140,795 1,844,527 2,748,000 73,155,521 0.011
2016 Konvertering av aktier - -596,492 B-Aktier
+596,492 A-Aktier
799,384.399 - 55,937,987 12,140,795 1,844,527 2,748,000 72,671,309 0.011
2016 Konvertering av aktier - -872,107 B-Aktier
+872,107 A-Aktier
799,384.399 - 55,341,495 12,737,287 1,844,527 2,748,000 72,671,309 0.011
2016 Emittering av aktier +1,886.5 +171,500 A-Aktier 799,384.399 - 54,469,388 13,609,394 1,844,527 2,748,000 72,671,309 0.011
2016 Emittering av aktier +36,335.464 +3,303,224 A-Aktier 797,497.899 - 54,297,888 13,609,394 1,844,527 2,748,000 72,499,809 0.011
2016 Emittering av aktier +93,968.028 +8,542,548 A-Aktier 761,162.435 - 50,994,664 13,609,394 1,844,527 2,748,000 69,196,585 0.011
2016 Emittering av aktier +142,714.88 +12,974,080 A-Aktier 667,194.407 - 42,452,116 13,609,394 1,844,527 2,748,000 60,654,037 0.011
2016 Fondemission +174,479.527 + 13,609,393 B-Aktier
+1,844,526 C1-Aktier
+2,747,999 C2-Aktier
524,479.527 - 29,478,036 13,609,394 1,844,527 2,748,000 47,679,957 0.011
2016 Minskning av aktiekapitalet -239,560.78 - 350,000 - 29,478,036 1 1 1 29,478,039 Cirka. 0.0119
2016 Emittering av aktier +0.06 +1 B-Aktier
+1 C1-Aktier
+1 C2-Aktier
589,560.78 - 29,478,036 1 1 1 29,478,039 0.02
2016 Minskning av aktiekapitalet -50,000 -2,500,000 B-Aktier 589,560.72 - 29,478,036 - - - 29,478,036 0.02
2016 Apportemissions +589,560.72 -2,500,000Aktier
+2,500,000 B-Aktier
+29,478,036 A-Aktier
639,560.72 - 29,478,036 2,500,000 - - 31,978,036 0.02
2016 Aktiesplit - +2,450,000Aktier 50,000 2,500,000 - - - - 2,500,000 0.02
2016 Bolagets bildande 50,000 50,000 Aktier 50,000 50,000 - - - - 50,000 1