• English
  • Svenska

Bolagsstämma 2024

Årsstämman i Maha Energy AB (publ) planeras att hållas i Stockholm den 29 maj 2024

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Maha Energy. Förslag ska ha inkommit till Maha senast den 10 april 2024.